Bài giảng Công nghệ 10

Thư viện bài giảng Công nghệ lớp 10
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 49. Bài mở đầu

 • 26 ngày trước
 • 6
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 45. Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 48. Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 46. Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 53. Xác định kế hoạch kinh doanh

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Phòng sâu bệnh

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 45. Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 53. Xác định kế hoạch kinh doanh

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 56. Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh

 • 2 tháng trước
 • 4
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 41. Bảo quản củ làm giống

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 41. Bảo quản hạt, củ làm giống

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 17. Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 53. Xác định kế hoạch kinh doanh

 • 4 tháng trước
 • 55
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 31. Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản

 • 4 tháng trước
 • 7
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng