Bài giảng Công nghệ

Thư viện Bài giảng Công nghệ
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 39. Ôn tập chương 2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 48. Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 45. Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 7. Một số tính chất của đất trông2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 7. Một số tính chất của đất trồng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

cắt may

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

Bài 10. Kĩ thuật trồng cây xoài

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

sơ đồ tư duy cn 9

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 2. Hình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 3. Một số tính chất chính của đất trồng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 7. Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

công nghệ 6

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 29. Hệ thống đánh lửa

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 29. Hệ thống đánh lửa

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 29. Hệ thống đánh lửa

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 31. Giống vật nuôi

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 50. Môi trường nuôi thủy sản

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 49. Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 21. Cưa và đục kim loại

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 21. Cưa và đục kim loại

 • 2 tháng trước
 • 0