Bài giảng Công nghệ

Thư viện Bài giảng Công nghệ
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 2. Khảo nghiệm giống cây trồng

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 2. Hình chiếu

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 2. Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

lap dat mang dien trong nha 9

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 14. Thực hành: Cắm hoa

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

giáo dục tài chính bài 1

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 2. Hình chiếu

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 1. Bài mở đầu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Đề thi học kì 2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Công nghệ 8.Đề cương ôn thi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 22. Thân máy và nắp máy

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 17. Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 32. Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 39. Ôn tập chương 2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 45. Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 7. Một số tính chất của đất trông2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 7. Một số tính chất của đất trồng

 • 3 tháng trước
 • 0