Bài giảng Công nghệ

Thư viện bài giảng Công nghệ
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • 25 ngày trước
 • 2
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 29. Hệ thống đánh lửa

 • 26 ngày trước
 • 1
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

 • 26 ngày trước
 • 4
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 49. Bài mở đầu

 • 26 ngày trước
 • 6
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

 • 26 ngày trước
 • 3
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 18. Máy tăng âm

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 24. Cơ cấu phân phối khí

 • 27 ngày trước
 • 4
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Trồng cây ăn quả

Bài 10. Kĩ thuật trồng cây xoài

 • 29 ngày trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 29 ngày trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 29 ngày trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 29 ngày trước
 • 2
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 29 ngày trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 39. Đèn huỳnh quang

 • 29 ngày trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 15. Vật liệu cơ khí

 • 29 ngày trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 9

Nấu ăn 9. Bài 4. An toàn lao động trong nấu ăn

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 9

Nấu ăn 9. Bài 4. An toàn lao động trong nấu ăn

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 9

Nấu ăn 9. Bài 4. An toàn lao động trong nấu ăn

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 9

Nấu ăn 9. Bài 4. An toàn lao động trong nấu ăn

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 25. Máy điện xoay chiều ba pha. Máy biến áp ba pha

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 38. Đồ dùng loại điện - quang: Đèn sợi đốt

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 45. Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 21. Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 39. Đèn huỳnh quang

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 39. Đèn huỳnh quang

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng khác

Lưu biến Trong công nghệ thực phẩm

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 38. Đồ dùng loại điện - quang: Đèn sợi đốt

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

GAME ÔN TẬP BIỂU DIỄN REN CN8

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

GAME ÔN TẬP BIỂU DIỄN REN CN8

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

GAME ÔN TẬP BIỂU DIỄN REN CN8

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 17. Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 22. Thân máy và nắp máy

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 24. Cơ cấu phân phối khí

 • một tháng trước
 • 1