Bài giảng Cao đẳng - Đại học

Thư viện bài giảng
bài giảng
Giáo dục học

hoat dong ngoai gio len lop 8

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn

Văn học nhật bản sơ kỳ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục Tiểu học

tap huan chuyen mon

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Triết học

ô nhiễm môi truong

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Phần mềm trình chiếu Powerpoint

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Bài giảng BTCT ULT

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
BÀI GIẢNG VÀ ỨNG DỤNG KHCN

Toán học (CĐ-ĐH).

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh với Công an nhân dân - Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH).

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học

Vi Khuẩn

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn

KỸ NĂNG GIAO TIẾP SƯ PHẠM

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục công dân

Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH).

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

CĐ-ĐH.

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí

DUY HUU

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục công dân

bác Hồ bỏ thuốc lá

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

cd dh

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Địa lí

Địa lí (CĐ-ĐH).DUY HUU

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học

Chăn nuôi lợn

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
NGỮ VĂN CĐ-ĐH

Ngữ văn (CĐ-ĐH).

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Toán học

Toán học 3 tiểu học (CĐ-ĐH).

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Triết học

Chương VIII những vấn đề chính trị xã hội

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Triết học

Chương VII SMLS GCCN VÀ CMXHCN

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Triết học

Chủ nghĩa duy vật lịch sử

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Triết học

Những quy luật cơ bản của PBCDV

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Triết học

Các cặp phạm trù cơ bản của PBCDV

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Triết học

Vật chất và ý thức

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Triết học

Quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Nhật Bản

Tiếng Nhật Bản (minano nihongo I bài 7).

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Đại số 8. Chương II. §1. Phân thức đại số

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Hình học 8. Chương I. §12. Hình vuông

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn

NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA LÃNG MAN

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Ngữ văn

CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC TRONG CHÍ PHÈO

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Bài giảng khác

PPDH Mĩ Thuật - Bài 18 Lớp 5 Trang Trí Hình Chữ Nhật

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Triết học

Triết học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn

Ngữ văn (CĐ-ĐH)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn

Ngữ văn (CĐ-ĐH)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn

Văn học Nga

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Quản lí Giáo dục

tố hữu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

PHƯƠNG PHÁP PHỔ KHỐI LƯỢNG (MS)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI (PHỔ IR)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
CĐ - ĐH

unit1part1

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tâm lí học

Chương 2: Hoạt động - Giao tiếp

 • 3 tháng trước
 • 0