Bài giảng Cao đẳng - Đại học

Thư viện Bài giảng Cao đẳng - Đại học
bài giảng
Giáo dục Tiểu học

HOẠT ĐỘNG NGOAIH KHÓA

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Bài kiểm tra UDCNTT1

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học

Sinh học (CĐ-ĐH)

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Quản lí Giáo dục

Thuyet noi cong sinh

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí

CHƯƠNG 1

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng HCM về vấn đề cán bộ: Giá trị hiện thờiCĐ-ĐH.

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
CĐ - ĐH

Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH).

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Thông báo-thông tin(BG)

Sinh hoạt chính trị đầu năm học 2018-2019

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học

quá trình phát triển phôi và sinh sản ở bò sát

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc (CĐ-ĐH) Bài 1 tiếng trung sơ cấp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
CĐ - ĐH

Tiếng Anh thương mai 2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lí luận Chính trị

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lí luận Chính trị

Bài 4 - ĐÀNG VIÊN MỚI - ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA ĐẢNG

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lí luận Chính trị

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh

Say No to subtances

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

LOGO TRINH CHIEU MOT SO HOI NGHI

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
VĂN BẢN PHÁP QUY

Công văn tháng 12 năm 2017

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
VĂN BẢN PHÁP QUY

Công văn tháng 11 năm 2017

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
VĂN BẢN PHÁP QUY

Công văn tháng 10 năm 2017

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
VĂN BẢN PHÁP QUY

Công văn tháng 9 năm 2017

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngành Giáo dục

Công văn 2016

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngành Giáo dục

Công văn 2015

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngành Giáo dục

Công văn năm 2014

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học

Con người và môi trường

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lí luận Chính trị

Chương 6

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục học

Chuyên đề 3 giáo viên hạng III

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục học

Chuyên đề 2 giáo viên hạng III

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học

Sinh học (CĐ-ĐH).

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học

Human and Enviroment

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Slide bảo vệ luận văn Thạc sỹ An toàn bảo mật thông tin

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học

Sinh học (CĐ-ĐH)- Hô hấp.

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Khám phá nghề May

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Giáo án khám phá về loài Hoa

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

mầm non

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí

Vật lý đại cương

 • 2 tháng trước
 • 3
bài giảng
Lí luận Chính trị

chính trị học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa học

One-Pot Hydrothermal Synthesis of Carbon Dot

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Triết học

Phât Giáo

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Quản lí Giáo dục

quản lí hành chính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục học

CĐ-ĐH.PHÂN TÍCH CÁC CƠ HỘI MARKETING

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lí luận Chính trị

chiến lược '' Diển biến hòa bình''

 • 3 tháng trước
 • 8
bài giảng
bài giảng
Lí luận Chính trị

Tôn giáo học đại cương - Đạo Tin lành

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Tấn công APT

 • 3 tháng trước
 • 0