Bài giảng Cao đẳng - Đại học

Thư viện Bài giảng Cao đẳng - Đại học
bài giảng
bài giảng
Hóa học

One-Pot Hydrothermal Synthesis of Carbon Dot

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Triết học

Phât Giáo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Quản lí Giáo dục

quản lí hành chính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục học

CĐ-ĐH.PHÂN TÍCH CÁC CƠ HỘI MARKETING

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lí luận Chính trị

chiến lược '' Diển biến hòa bình''

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Lí luận Chính trị

CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN - CHƯƠNG 8 - II. Xây dựng nền văn hóa XHCN

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Lí luận Chính trị

Tôn giáo học đại cương - Đạo Tin lành

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Tấn công APT

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lí luận Chính trị

Tôn giáo học đại cương - Đạo Hồi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lí luận Chính trị

Tôn giáo học đại cương - Đạo Cao Đài

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lí luận Chính trị

Tôn giáo học đại cương - Đạo Hòa Hảo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lí luận Chính trị

Tôn giáo học đại cương - Phật giáo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Nghệ thuật

Văn hóa Trung Bộ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Môn PTTKHT. Hệ thống quản lý Học sinh THPT

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Kich bản bài giảng e-learning Bài 11- Kiểu mảng (tiết 1)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ thông tin

Impact of Information Technology on education

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
CĐ - ĐH

Vật lí (CĐ-ĐH).

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lí luận Chính trị

Tập huấn công tác Dân vận

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
CĐ - ĐH

Nghệ thuật (CĐ-ĐH).

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
CĐ - ĐH

Công tác xã hội (CĐ-ĐH).

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

An toàn điện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
CĐ - ĐH

HQTCSDL_TUAN_3

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học

Polyvinylclorua (PVC)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
CĐ - ĐH

Chương 4: Microsoft Excel - Tin học đại cương

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Lí luận Chính trị

Học thuyết kinh tế về CNTBĐQ và CNTBĐQNN

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục Đặc biệt

Tài liệu nhập môn Chính sách đối ngoại

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục Mầm non

giáo án chữ cái

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lí luận Chính trị

chương 5:Học thuyết giá trị thặng dư

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Vũng Tàu _ sinh viên năm 3 _ CĐTHB _ 11.04.2018

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Bài giảng khác

Bìa hoa powerpoint đẹp _ ánh nguyễn hyunie

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Môi trường và dân số

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

 • 3 tháng trước
 • 2
bài giảng
Quản lí Giáo dục

Tam li học

 • 3 tháng trước
 • 3
bài giảng
Tâm lí học

Bài giảng Powerpoint không được đặt mật khẩu

 • 3 tháng trước
 • 5
bài giảng
Tâm lí học

Tam li hoc

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Giáo dục học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

BÀI THUYẾT TRÌNH

 • 3 tháng trước
 • 0