Bài giảng Cao đẳng - Đại học

Thư viện bài giảng
bài giảng
Giáo dục Đặc biệt

cancer genetic

 • 28 ngày trước
 • 2
bài giảng
Địa lí

Đồng bằng bình trị thiên

 • 29 ngày trước
 • 5
bài giảng
bài giảng
Bài giảng khác

bài giảng công nghệ đồ uống chủ đề malt và bia

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ thông tin

autograp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng

Luyện từ và câu 5. Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng

Tập đọc 3. Tuần 28. Cùng vui chơi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Tập đọc 5. Tuần 27. Đất nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Toán học 4. Hai đường thẳng vuông góc

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Bài giảng

Toán học 2. 54 - 18

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Tập đọc 2. Tuần 13. Quà của bố

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Tập đọc 4. Tuần 21. Bè xuôi sông La

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Toán học 4. Quy đồng mẫu số các phân số

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Khoa học 5. Bài 11. Dùng thuốc an toàn

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng

Tập đọc 3. Tuần 28. Cùng vui chơi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Toán học 5. Luyện tập chung tiết 119

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Đạo đức 5. Bài 11. Em yêu Tổ quốc Việt Nam

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Toán học 2. Số 1 trong phép nhân và phép chia

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
BG Automat

Bài giảng Automat_C3

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Các cách làm hộp thiệp handmade_ánh nguyễn hyunie

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Lí luận Chính trị

CÔNG TÁC DÂN TỘC TÔN GIÁO

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tiếng Nhật Bản

bai 11

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn

Lỗ Tấn

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn

Kinh thi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn

Khuất Nguyên

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn

Tổng quan về Trung Quốc và văn học Trung Quốc

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Công tác xã hội

KỈ NIỆM NGÀY QUÔC TẾ PHỤ NỮ 8/3

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Bài giảng kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Giáo dục Tiểu học

Nội dung giáo duc ở Tiểu học

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Lí luận Chính trị

Đảng Cộng Sản Việt Nam

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
CĐ - ĐH

Kỹ năng viết Email

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
CĐ - ĐH

Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
47 TY NO1

Bệnh Heo

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
47 TY NO1

Đặng Hương Quỳnh

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
47 TY NO1

Sinh học (CĐ-ĐH).

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
47 TY NO1

CĐ-ĐH.Bệnh chướng hơi dạ cỏ ở trâu bò

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
47 TY NO1

Bệnh chướng hơi dạ cỏ ở trâu bò

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
47 TY NO1

Bệnh cảm nắng cảm nóng - SV Hà Duy Chiến

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
47 TY NO1

duy chiến

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
47 TY NO1

Bệnh viêm thanh quản thể màng giả

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
47 TY NO1

Bệnh chướng hơi dạ cỏ cấp tính.

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
47 TY NO1

trần uyên

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học

vận chuyển chất ở thực vật và động vật

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tiếng Anh

thuyết trình về tết nguyên đán

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tiếng Anh

thuyết trình về shopping

 • một tháng trước
 • 4
bài giảng
47 TY NO1

bệnh trúng độc sắn

 • một tháng trước
 • 0