Bài giảng Âm nhạc 7

Thư viện bài giảng Âm nhạc lớp 7
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 14. TĐN: TĐN số 5. ANTT: Nhạc sĩ Bét-tô-ven

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 15, 16. Ôn tập học kì I

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27. HBH: Ca-chiu-sa. BĐT: Bản hành khúc cách mạng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 7

Bài giảng Âm nhạc lớp 8- tiết 7

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27 ca chiu sa

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27 ca chiu sa

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27 ca chiu sa

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27 ca chiu sa

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 7. Ôn tập

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 7. Ôn tập

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 9. HBH: Chúng em cần hòa bình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN9 _ Lớp 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN số 8 _ Lớp 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN số 7 _ L7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN số 6 _ Lớp 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 31. OBH: Tiếng ve gọi hè. TĐN: TĐN số 9

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 31. OBH: Tiếng ve gọi hè. TĐN: TĐN số 9

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 31. OBH: Tiếng ve gọi hè. TĐN: TĐN số 9

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN5 _ Lớp 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN4 _ Lớp 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN số 3 _ Lớp 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 7

tiết 5 ,học hát Lý cây đa

 • 8 tháng trước
 • 0