Bài giảng Âm nhạc 7

Thư viện Bài giảng Âm nhạc 7
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

bai giang violet moi

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

 • 4 tháng trước
 • 2
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 31 ôn bài hát ,ôn tđn số 9,ântt

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27. HBH: Ca-chiu-sa- vnem

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 4 tháng trước
 • 3
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 25. Ôn tập

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 25. Ôn tập

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Bai 12 KHÚC HÁT CHIM SƠN CA

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 14. TĐN: TĐN số 5. ANTT: Nhạc sĩ Bét-tô-ven

 • 8 tháng trước
 • 56
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 15, 16. Ôn tập học kì I

 • 8 tháng trước
 • 10
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 8 tháng trước
 • 16