Bài giảng Âm nhạc 6

Thư viện bài giảng Âm nhạc lớp 6
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 16, 17. Ôn tập học kì I

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 6

Âm nhạc 6.

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 22. HBH: Ngày đầu tiên đi học

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 14. OBH:  Đi cấy. TĐN: TĐN số 5

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 25. Ôn tập

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 14. OBH:  Đi cấy. TĐN: TĐN số 5

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 22. HBH: Ngày đầu tiên đi học

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 19. HBH: Niềm vui của em

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 6

tiết 12. ôn hành khúc tới trường. TĐN số 4

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 6

âm nhạc lớp 6 ôn tập học kỳ 1

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiet 13 HBH Di cay sua (1).ppt

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 14. OBH:  Đi cấy. TĐN: TĐN số 5

 • 4 tháng trước
 • 13
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 14. OBH:  Đi cấy. TĐN: TĐN số 5

 • 4 tháng trước
 • 10
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 14. OBH:  Đi cấy. TĐN: TĐN số 5

 • 4 tháng trước
 • 10
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 22. HBH: Ngày đầu tiên đi học

 • 4 tháng trước
 • 17
bài giảng
Âm nhạc 6

Âm nhac 7

 • 5 tháng trước
 • 8
bài giảng
Âm nhạc 6

giáo án âm nhạc 6 tiết 7

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 10. HBH: Hành khúc tới trường

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 6

Giáo án Nghe hát em búp bê nhà trẻ

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 5. HBH: Vui bước trên đường xa

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng