Bài giảng Âm nhạc

Thư viện Bài giảng Âm nhạc
bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 15. Bài hát do địa phương chọn

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 2. OBH: Mùa thu ngày khai trường. TĐN: TĐN số 1

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

bai giang violet moi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 5. OBH: Lí cây đa. NL: Nhịp 4/4. TĐN: TĐN số 2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 27. HBH: Ngôi nhà của chúng ta

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 6

Nhac si Luu Huu Phuoc

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 8

am nhac 8 on tap

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 8

am nhac 8 ôn tap

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 8

tieng anh 8 bai uint16

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 10. HBH: Hành khúc tới trường

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 10. HBH: Hành khúc tới trường

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 10. HBH: Hành khúc tới trường

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 10. HBH: Hành khúc tới trường

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

 • 3 tháng trước
 • 2
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 31 ôn bài hát ,ôn tđn số 9,ântt

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 31. OBH: Hô-la-hê,Hô-la-hô. TĐN số 10

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27. HBH: Ca-chiu-sa- vnem

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 3 tháng trước
 • 3