Bài giảng Âm nhạc

Thư viện bài giảng Âm nhạc
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 28 ngày trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27. HBH: Ca-chiu-sa- vnem

 • 28 ngày trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 29 ngày trước
 • 3
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 30. Ôn TĐN: TĐN số 8. HBH: Tiếng ve gọi hè

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 30. Ôn TĐN: TĐN số 8. HBH: Tiếng ve gọi hè

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 30. Ôn TĐN: TĐN số 8. HBH: Tiếng ve gọi hè

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 16, 17. Ôn tập học kì I

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 19. HBH: Khát vọng mùa xuân

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 9. HBH: Nối vòng tay lớn

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 28. OBH: Ngôi nhà của chúng ta. TĐN: TĐN số 7

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 2. OBH: Mùa thu ngày khai trường. TĐN: TĐN số 1

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 7. Ôn tập.

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27. HBH: Ca-chiu-sa. BĐT: Bản hành khúc cách mạng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 6

Âm nhạc 6.

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 22. HBH: Ngày đầu tiên đi học

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27. HBH: Ca-chiu-sa. BĐT: Bản hành khúc cách mạng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 14. OBH:  Đi cấy. TĐN: TĐN số 5

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 24. Ôn TĐN: TĐN số 6. ANTT: Hát bè

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 7

Sinh học 7. Bài 41. Chim bồ câu

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 7

Sinh học 7. Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 23. OBH: Khúc ca bốn mùa. TĐN: TĐN số 7

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 2 tháng trước
 • 1