Tài Liệu Học Tập

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 16. Học bài hát do địa phương tự chọn

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 15. Ôn tập TĐN số 3, số 4

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 13. OTBH: Ước mơ - TĐN: TĐN số 4

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Các CT khác

Bảng chữ cái tiếng anh

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 12. HH: Ước mơ

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 11. TĐN: TĐN số 3

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Ôn tập các bảng nhân

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 9. HH: Những bông hoa những bài ca

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 6. HH: Con chim hay hót

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Tiết4

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 3. OTBH: Reo vang bình minh - TĐN: TĐN số 1

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 2. HH: Reo vang bình minh

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 1. Ôn tập một số bài hát đã học

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lưu trữ tạm thời

am nhac 4 tiết 35

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lưu trữ tạm thời

am nhac 4 tiêt 34

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Tiết 33

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 4

Tiết 32. Học bài hát tự chọn

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 4

Tiết 31. Ôn tập 2 bài TĐN số 7, số 8

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 4

Tiết 28. HH: Thiếu nhi thế giới liên hoan

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 4

Tiết 26. HH: Chú voi con ở Bản Đôn

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 4

Tiết 22. OTBH: Bàn tay mẹ. TĐN: TĐN số 6

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 4

Tiết 21. HH: Bàn tay mẹ

 • 21 ngày trước
 • 0